ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. ตรวจรายชื่อของคุณในช่องประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ หากคุณผ่านเข้าร่วมโครงการให้ทำขั้นตอนในข้อ 2 ต่อไป

2. ยืนยันเข้าร่วมโครงการโดยการกรอกชื่อ/อีเมล/รหัสผ่าน แล้วกดปุ่มยืนยัน

3. เมื่อกดยืนยันแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปหาคุณ ให้คุณเข้าไปในกล่องจดหมายของคุณ แล้วกดปุ่ม คอนเฟิร์ม (Confirm)

4. ให้คุณเข้าสู่ระบบโดยการใส่อีเมลและรหัสที่ยืนยันไว้

5. กดปุ่มเข้ากลุ่มไลน์ครูพี่เลี้ยง โดยสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม LINE

หากคุณผ่านเข้าร่วมโครงการให้คุณกดยืนยันเข้าร่วมโครงการ