ผลงาน
3.png
แอพพลิเคชั่น
การศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์
22.jpg
ผลิตสื่อวีดีโอ
33.jpg
การถ่ายทอดสด
การจัดการสอนออนไลน์
44.jpg
วิทยากรให้ความรู้
อ.มีนธนา
Tel. 061-9042111
www: mintana.net