ตัวอย่างผลงาน
การถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์
วางแผน ควบคุม วางระบบการถ่ายทอดสด
ตัวอย่างคลิปการถ่ายทอดสด
อ.มีนธนา
Tel. 061-9042111
www: mintana.net