ตัวอย่างผลงาน
การถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์
วางแผน ควบคุม วางระบบการถ่ายทอดสด
164875.jpg
ตัวอย่างคลิปการถ่ายทอดสด