รูปภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรบรรยายการถ่ายทอดสด
การสอนออนไลน์
IMG_9586.JPG
e-Learning_๒๐๐๓๐๕_0271.jpg
IMG_9595.JPG
e-Learning_๒๐๐๓๐๕_0267_0.jpg
วิทยากรบรรยายการสร้างแอพฯ
261163_๒๐๑๑๒๙_22.jpg
127233849_4734627146608918_2696613172294
261163_๒๐๑๑๒๙_40.jpg
126809708_4734626829942283_8836142373339
261163_๒๐๑๑๒๙_18.jpg
2020.11.27_๒๐๑๑๒๘_57.jpg
วิทยากรบรรยายแอพฯให้คณะศึกษาดูงาน
ดูงาน 15-17_๒๐๑๐๑๕_11.jpg
ดูงาน 15-17_๒๐๑๐๑๕_33.jpg
วิทยากรบรรยายการสร้างหุ่นยนต์
164887.jpg
164889.jpg
วิทยากรบรรยายการสร้างหนังสั้น
94207735_245844966800513_602304100951916
IMG_9411.JPG