กลุ่มการเรียนรู้

z1.png

กลุ่มที่ 1

ธนวัฒน์ นามเมือง
ครูพี่เลี้ยง

z5.png

กลุ่มที่ 3

เวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว 
ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มที่ 2

z2.png

อธิวัฒน์ ทิพย์จักร์
ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มที่ 4

z3.png

วรรณกมล ฉันประเดิม
ครูพี่เลี้ยง

z4.png

กลุ่มที่ 5

สมบัติ สร้อยจักร
ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มที่ 6

z7.png

สิริลักษณ์ เป็งคำ
ครูพี่เลี้ยง